Młodsze dzieci podczas zajęć artystycznych wykonywały „sówki” z masy solnej, które następnie malowały, przestrzenną pracę plastyczną „Podwodna kraina”, „byśki” przynoszące szczęście na cały rok, karnawałowe maski, a na zakończenie – malowały na koszulkach, zaprojektowane przez siebie wzory. W przerwach były zabawy zręcznościowe,  wyrabiające spostrzegawczość i zręczność.
Grupa starsza rozpoczęła tydzień warsztatami papierowej wikliny, podczas których wykonane zostały koszyczki wiklinowe, zdobione  w kolejnych dniach metodą decupage’u. Odbyły się także warsztaty tworzenie biżuterii z filcu „na sucho” i „mokro”, warsztaty decupage,u i quilingu, a na zakończenie artystyczne malowanie tkanin.
W czasie tego tygodnia mieliśmy także odwiedziny dzieci ze świetlicy „Promyczki” oraz „Świata Zabaw”. Tematyka warsztatów była karnawałowa: dzieci robiły kolorowe maski, a jako przerywnik między warsztatami – „gniotki”.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywność i kreatywność podczas zajęć i zapraszamy na kolejne warsztaty! Szczególnie dziękujemy Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej – Domek Pastora za użyczenie pomieszczeń oraz cierpliwość.

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa Łomżyńskiego