Prezydent Miasta Łomża zaprasza do wzięcia udziału w badaniu ankietowym poświęconym przedsiębiorczości. Badanie przeprowadzane jest na potrzeby uczestnictwa Miasta Łomża w naborze projektów w ramach Polsko – Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast. Program ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych oraz podniesienie jakości życia mieszkańców średnich miast w Polsce. Informacje uzyskane z badania pozwolą poznać plany rozwojowe przedsiębiorców oraz dokonać oceny czynników warunkujących prowadzenie działalności gospodarczej w Łomży, co pozwoli zidentyfikować obszary współpracy pomiędzy samorządem i biznesem. Udział w badaniu jest dobrowolny, a wyniki ankiety całkowicie anonimowe.

Ankieta aktywna jest do dnia 23.06.2024 r.
Badanie ankietowe dostępne jest pod linkiem: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vlzcj1j7v7tzj72zgvsnvj6g
Zachęcamy do czynnego udziału w badaniu ankietowy.