Umieszczanie banerów wyborczych w pasach drogowych ogranicza widoczność oraz zakłóca czytelność oznakowania drogowego. Wskazują na to doświadczenia poprzednich kampanii wyborczych, podczas których odnotowane były liczne przypadki naruszeń zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Niepokojące stały się liczne skargi kierowców, którzy w czasie kampanii wyborczych sygnalizowali pogorszenie się widoczności po umieszczeniu w pasach drogowych banerów wyborczych. 

Wszelkie plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu, a także bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym będą usuwane przez służby, które prowadzą bieżący nadzór w tym zakresie. Koszty usunięcia plakatów, banerów w takich sytuacjach będą ponosiły komitety wyborcze.

Warto jednak podkreślić, że na obszarze miasta zapewnione są miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych. Wykaz takich miejsc znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży w zakładce Wybory samorządowe 2024.