Udział w szkoleniu umożliwi:
– nabycie wiedzy na temat kultury romskiej i sytuacji Romów w Polsce;
– nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności dotyczących pracy z grupą zróżnicowaną etnicznie, językowo i religijnie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod pracy stosowanych w edukacji międzykulturowej (różne grupy wiekowe);
– poznanie indywidualnych metod pracy z osobami o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wynikających z odmiennej przynależności kulturowej oraz związanych z problemem reemigracji;
– poznanie materiałów metodycznych umożlwiających realizację zajęć z edukacji międzykulturowej (na różnych etapach kształcenia).

Szkolenie poprowadzą: dr Anna Młynarczuk-Sokołowska (Uniwersytet w Białymstoku, realizatorka inicjatyw naukowych i edukacyjnych związanych z metodyką i projektowaniem edukacji międzykulturowej) i Anna Żebrowska (Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki „Teatr Narwal”, realizatorka projektów na rzecz integracji społeczności romskiej, dyplomowana instruktorka tańca romskiego).

Termin szkolenia:
14 marca  (sobota), 9.00 – 15.30

Miejsce:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży, Plac Kościuszki 2

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego do dnia 10 marca (w załączniku) na adres mailowy: mariusz.sok@gmail.com. W temacie prosimy wpisać:  szkolenie. Przy kwalifikowaniu do udziału w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń!!!

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu. Zapewniamy posiłek w trakcie warsztatów.

Fundacja Dialog