Doświadczyłeś już pracy z wolontariuszami lub jako wolontariusz? Potrzebujesz impulsu, aby rozszerzyć swoją działalność. Po prostu przyjdź!
Szkolenie skierowane jest do organizacji zainteresowanych rozwojem wolontariatu w swoich środowiskach i obejmuje takie zagadnienia jak:
  wolontariat, aspekty etyczne
  motywacja i nagradzanie
  skuteczna rekrutacja wolontariuszy
  promocja działań wolontarystycznych i działalności organizacji – metody promowania działań wolontariackich i biur wolontariatu
  uzyskiwanie patronatu medialnego
  zachęcenia znanych osób do współpracy, przykłady dobrych praktyk promocyjnych
  rola koordynatora wolontariatu.

PODEJMIJ WYZWANIE i Zrób to z naszym wsparciem!
Szkolenie poprowadzi Anna Ruszewska – Prezes Podlaskiej Sieci Wolontariatu, kierownik Suwalskiego Biura Wolontariatu, nauczyciel, trener, animator, autor publikacji, samorządowiec z długoletnim doświadczeniem.
Szkolenie jest bezpłatne. Oferujemy ciekawe i atrakcyjne zajęcia, wyżywienie, materiały szkoleniowe oraz certyfikat. Szkolenie skierowane jest do osób, które ukończyły 15 lat.
Liczba miejsc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.
Szkolenie odbędzie się w ramach projektu „Podlaska Sieć Wolontariatu”, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
Wszelkie informacje dodatkowe oraz zgłoszenia osobiste, e-mailem lub telefonicznie prosimy kierować na załączonym formularzu na adres:
 
Podlaska Sieć Wolontariatu przy Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT
ul. Noniewicza 91, 16 – 400 Suwałki
tel./fax 87 565 02 58, e-mail: wolontariat@pryzmat.org.pl
www.wolontariatpodlaski.pl