Bezpłatne zajęcia programowania skierowane są do dzieci od 7 do nawet 16 lat (harmonogram zajęć w podziale na wiek dostępny jest w załączeniu). W każdej grupie warsztatowej może być 8 dzieci, 1 dziecko może wziąć udział nawet w 2-3 różnych zajęciach programowania.

Zgłoszenia do udziału w bezpłatnych warsztatach programowania przyjmowane są do końca listopada pod nr tel. 729 119 118.

Ważne: do udziału można zgłosić wyłącznie dzieci, które nie uczestniczyły w warsztatach we wrześniu.

Projekt finansowany ze środków własnych fundacji oraz grantów Meet and Code