Obrady zainaugurowali Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej oraz Cezary Grabarczyk, minister sprawiedliwości.  Kongres był zwieńczeniem projektu systemowego „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”. Stał się również okazją do konsultacji przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu ustawy o bezpłatnym systemie poradnictwa prawnego. Projekt zakłada utworzenie ponad 1500 punktów bezpłatnego poradnictwa prawnego na poziomie powiatów, w proporcji 1 punkt na 25 tys. mieszkańców. W początkowej wersji zakładano, że udzielanie porad zostanie powierzone wyłącznie adwokatom i radcom prawnym. Minister Grabarczyk zapowiedział na kongresie, że punkty będą prowadzone również przez wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe. W początkowej fazie mają one „obsadzić” nie więcej niż 20% punktów.  Mamy nadzieję, że w tym gronie znajdzie się również Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego z Łomży prowadzące jedno z najbardziej doświadczonych i najdłużej działających Biur Porad Obywatelskich.
Więcej informacji o kongresie na stronie:
http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,7076,kongres-poradnictwa-prawnego-i-obywatelskiego.html
O projekcie ustawy można poczytać na stronie:
http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1349706.html?utm_source=prenumerata_poradnik&utm_medium=emailutm_campaign=09.02.2015

BPO Łomża