Zadania zrealizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2014”:

1. Modernizacja placu zabaw

2. Wymiana nawierzchni alejek w parku między ul. Prusa, Reymonta i Bema

3. Scena estradowa z zadaszeniem i akcesoriami