Zadania zrealizowane w ramach „Budżetu Obywatelskiego 2015”:

1. Miejsce do grillowania z grillami, ławkami, stołami

2. Place zabaw na Starym Mieście

3. Remont kapitalny ulicy Jana z Kolna

4. Fitness na Bawełnie

5. Skwerek na Łomżycy

6. Trakt pieszo-rowerowy

7. Budowa sceny koncertowej w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 14

8. Rewitalizacja parku położonego między ulicami B. Prusa, W. Reymonta i J. Bema – II etap