Zadania zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019:

1. Modernizacja wjazdu przy ul. Nowogrodzkiej 6 i Stacha Konwy 2

2. Bezpieczna droga do SP nr 5

3. Brukowana ul. Kapucyńska

4. Poprawa nawierzchni ulic i placów Os. Konstytucji 3-go Maja (przy budynkach 6, 8, 9)

5. Budowa placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnością – Park JP II

6. Bezpieczne miejsca postojowe dla maluchów na Bawełnie wraz z poszerzeniem ul. Studenckiej (ul. Wojska Polskiego 161A i ul. Studencka 11)

7. Rewitalizacja ciągów pieszych na Os. Młodych

8. Mini Park ul. Szosa Zambrowska – Piłsudskiego

9. Bezpieczne osiedle – monitoring osiedla nr 5

W trakcie realizacji:

Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej – ul. Katyńska