RE ALIZACJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021

Nr zad.

Nazwa zadania i jego lokalizacja

Koszt realizacji zadania

Strefa/osiedle

Instytucja/podmiot realizujący

Planowany termin realizacji

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

5.

Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku (ul. Katyńska 3)

500 000 zł

ogólnomiejskie

WIR

Zadanie przeniesione do  budżetu miasta na 2022 r.,   złożono wniosek do Polskiego Ładu o dofinansowanie tej inwestycji

ZADANIA STREFOWE

5.

Dżungla – plac zabaw (ul. Kierzkowa 7)

120 000 zł

Centrum

WIR

Zadanie przeniesione do  budżetu miasta na 2022 r.  
ogłoszono przetarg (marzec 2022 r.)

6.

Górka na Pociejewie (ul.

Kierzkowa 61 – 79)

230 000 zł

Centrum

MPGKiM

Wykonano – sierpień 2021 r.

4.

Dokończenie utwardzania kostką brukową drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Makową oraz wykonanie jej oświetlenia

250 000 zł

Łomżyca

MPGKiM

Wykonano – październik 2021 r.

9.

Kontynuacja budowy Mini bulwarów od kładki na Łomżyczce do ulicy Sosnowej

200 000 zł

Łomżyca

WIR

Realizacja kwiecień – maj 2022 r.

14.

Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami (ul. Słowackiego)

250 000 zł

Południe

MPGKiM

Wykonano –  wrzesień 2021 r.

ZADANIA OSIEDLOWE

7.

Przyjazne miejsce rekreacji – rewitalizacja placu zabaw dla dzieci (ul. Przytulna)

50 000 zł

3

WIR

Zadanie przeniesione do  budżetu miasta na 2022 r., zlecono MPGKiM, realizacja II kwartał 2022 r.

8.

Remont nawierzchni chodnika na ul. Bernatowicza 7 – 9

35 000 zł

4

MPGKiM

Wykonano – czerwiec 2021 r.

2.

Budowa chodnika i wymiana trzech lamp na ul. Szkolnej „Bezpieczny chodnik” (między ul. Senatorską a ul. Dworną)

40 000 zł

5

MPGKiM

Wykonano – do końca 2021 r.

4.

Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj swojego sąsiada” (ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona)

20 000 zł

5, 6

WKS,
MDK

Zrealizowano 22 sierpnia 2021 r.

10.

Wyposażenie Osiedla Nr 8 w kosze uliczne i kosze na odchody zwierzęce (ulice i trakty piesze obejmujące osiedle nr 8)

30 000 zł

8

MPGKiM

Wykonano – październik 2021 r.

6.

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej (u zbiegu ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej)

50 000 zł

9

WIR

Zadanie przeniesione do  budżetu miasta na 2022 r., zlecono MPGKiM, realizacja II kwartał 2022 r.

9.

Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników przy Pływalni Miejskiej i Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niemcewicza 17

100 000 zł

11, 12

MPGKiM

Wykonano –  lipiec 2021r

1.

„Biblioteka pomysłów” (ul. Ks. Anny 2, Filia Nr 2 MBP w Łomży)

20 000 zł

14

WKS

Zrealizowano sierpień-wrzesień 2021 r.

5.

Monitoring (ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1)

40 000 zł

15

 

Realizacja II/III kwartał 2022 r. 

3.

Impreza integracyjna „Od Seniora do Juniora” (Park Miejski im. Jakuba Wagi)

30 000 zł

4, 8, 15

WKS

Zrealizowano 5 września 2021 r.

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

2.

Linarium – plac zabaw dla młodzieży (ul. Kierzkowa 7)

90 000 zł

WIR

Zadanie przeniesione do  budżetu miasta na 2022 r., ogłoszono przetarg (marzec 2022 r.)

1.

16 godzinny maraton piłkarski (ul. Zjazd 18)

10 000 zł

MOSIR

Zrealizowano 5 czerwca 2021 r.