Budżet Obywatelski na 2021 rok zostanie wznowiony 1 sierpnia kampanią informacyjną. Mieszkańcy propozycje zadań będą mogli zgłaszać od 17 sierpnia do 14 września. Następnie do 1 października planowana jest weryfikacja zgodności zgłoszonych zadań z regulaminem. Październik będzie miesiącem, w którym przewidziano tryb odwoławczy od decyzji Zespołu Koordynującego oraz zgłaszanie i rozpatrywanie protestów. Ostateczne ogłoszenie listy zadań poddanych pod głosowanie planowane jest 26 października, zaś samo głosowanie odbędzie się od 2 do 20 listopada. Wyniki powinny zostać ogłoszone 15 grudnia br.