Do głosowania zachęcał prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, podkreślając, że dotychczasowe edycje Budżetu Obywatelskiego można uznać za wspólny sukces.

– Mam nadzieję, że 11. edycja również będzie udana, już widać to chociażby po propozycjach, które zostały złożone. Tych propozycji jest 54, w różnych kategoriach – niezwykle ciekawych, interesujących, pomysłowych. Mogą one wpłynąć, zarówno na rozwój infrastrukturalny Łomży, jak też kulturalny czy społeczny, poprzez działania „miękkie” – mówił włodarz miasta.

– Dla nas, dla samorządu Miasta Łomża jest to też pewien „drogowskaz”, który pokazuje czego mieszkańcy chcą i oczekują. Bo jeżeli część zadań nie jest realizowanych w formie budżetu obywatelskiego, to mają one szansę, wzorem chociażby lat poprzednich, na realizację poprzez włączenie ich jako zadania do budżetu miasta – dodawał prezydent Mariusz Chrzanowski.

Radny Rady Miejskiej Stanisław Oszkinis, który od samego początku jest zaangażowany w inicjatywę dającą możliwość mieszkańcom współdecydowania o wydatkowaniu części środków miejskich, zaznaczał, że dotychczas zrealizowanych zostało „bardzo dużo ciekawych projektów”.

– Zachęcam wszystkich, żeby składali swoje pomysły, a od dziś oddawali głosy na wybrane projekty do przyszłorocznej edycji – podsumował krótko radny Oszkinis.

– Szanowni państwo jestem pomysłodawczynią jednego z wielu projektów, do których będziemy zbierać głosy. Jest to projekt w kategorii ogólnomiejskiej pt. „Oświetlona Grobla Jednaczewska”. Są też inne ciekawe propozycje, chociażby projekt pikniku integracyjnego, czy ogrodzenia placu zabaw na ulicy Nowogrodzkiej – mówiła Agnieszka Pianko-Cholewińska, przewodnicząca Rady Osiedla nr 4.

– Kiedyś gdy zaczynał się Budżet Obywatelski mówiłam ludziom „zobaczcie wokół siebie, czego wam potrzeba, piszcie, składajcie wnioski” – powiedziała Irena Zwornicka, przewodnicząca Rady Osiedla nr 9. Dodawała, aby przy głosowaniu mieszkańcy zwracali uwagę na zadania, które są najbliżej miejsca zamieszkania, co przełoży się na poprawie jakości lokalnych społeczności.

– Te wszystkie pomysły poprawiają jakość życia w naszym mieście, wpływają na rozwój infrastruktury i integrację mieszkańców. Też jestem pomysłodawcą zadań w ramach budżetu obywatelskiego od wielu lat. W tym roku zgłaszałem zadania do budżetu osiedlowego. Zachęcam wszystkich do głosowania, gdyż to państwo zdecydujecie jakie inwestycje w pierwszej kolejności zostaną zrealizowane – mówił Adam Baczewski, przewodniczący Rady Osiedla nr 3.

Przewodniczący Rady Osiedla na 11 Piotr Pawłowski, podkreślał, że Budżet Obywatelski Miasta Łomża, to niezwykle trafiona inicjatywa społeczna, która co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

– Możemy to zaobserwować, po ilości wniosków z projektami, ale również po frekwencji mieszkańców, którzy biorą udział w głosowaniach – argumentował swoją wypowiedź, zachęcając do oddawania głosów.

– Uczestniczę prawie od początku w Budżecie Obywatelskim i mogę podziękować władzom miasta, które są bardzo elastyczne na nowe pomysły i zmiany. Ten projekt oddolnych inicjatyw ewoluował, przez lata następowały różne zmiany z myślą o mieszkańcach. To taka „bezpośrednia demokracja”, ponieważ ludzie mogą sami zadecydować o tym co się dzieje w danym mieście i brać czynny udział w jego funkcjonowaniu – podsumował Robert Grzymała, przewodniczący Rady Osiedla nr 15

Głosowanie potrwa do 3 października, a wyniki poznamy dwa tygodnie później (25 października). Głos można oddać na jedno zadanie z każdej kategorii za pośrednictwem ankiety internetowej dostępnej na stronie internetowej www.lomza.pl lub stacjonarnie w następujących miejscach:

•    Punkt Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego – Stary Rynek 14 (parter)

•    Budynek administracyjno-biurowy – ul. Nowa 2

•    Klub Seniora MOPS – ul. Nowogrodzka 7a

•    Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 – ul. Polna 16

•    Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych – ul. Studencka 19

•    Akademia Łomżyńska – ul. Akademicka 14

•    Galeria Veneda – ul. Zawadzka 38

•    Galeria Łomża – ul. Piłsudskiego 14A i B

•    Park Wodny MOSiR – ul. Wyszyńskiego 5

fot. Joanna Grabowska