17 stycznia o godz. 16:30 odbyła się w Hali Kultury debata z udziałem Zastępcy Prezydenta Łomży Andrzeja Stypułkowskiego. Debatę rozpoczęła prezentacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034. Wśród uczestników znaleźli się oprócz mieszkańców miasta, także radni.

Kolejny dzień konsultacji był jeszcze bardziej intensywny. Pomimo mroźnej pogody, rozpoczął się o 16:30 spacerem badawczym po obszarze rewitalizacji szlakiem wybranych planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Natomiast o godz. 18:00 mieszkańcy Łomży wzięli udział w warsztatach rewitalizacyjnych. Podobnie jak debata, wstępem do pracy była prezentacja głównych treści projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034, a w dalszej części uczestnicy skupili się na procesie wdrażania GPR oraz funkcjonowaniu Komitetu Rewitalizacji.

To oczywiście nie koniec konsultacji projektu GPR! Cały czas – do 9 lutego – można zgłaszać uwagi poprzez wypełnienie formularza dostępnego w wersji elektronicznej na dole artykułu oraz w wersji papierowej w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1, 18-400 Łomża, pokój 5).

Wypełniony formularz należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.lomza.pl,  drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, z dopiskiem „Rewitalizacja” lub osobiście do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.