Termin realizacji zadania: 01.04.2022 r. – 20.12.2022r.
Całkowity koszt zadania – 18300,00 zł
Dofinansowanie ze środków Miasta Łomża – 16000,00 zł
W ramach COP w Łomży w roku 2022 odbędą się: 4 szkolenia dla ngo, 20 (40 godzin) dyżurów konsultacyjnych, 24 godziny dyżurów specjalistycznych, 1 wydarzenie integrujące – piknik lub seminarium.
Ponadto zainteresowane NGO z Łomży mogą korzystać z porad telefonicznych, doradztwa indywidualnego w umawiając się ze specjalistami COP lub w formie pisemnej,  itp.
Prowadzona będzie strona internetowa COP w Łomży, na której istnieje możliwość zamieszczania informacji o działaniach prowadzonych przez organizacje pozarządowe na rzecz mieszkańców Łomży (przesyłane do zamieszczenia przez zainteresowane organizacje pozarządowe).

Kontakt:

Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży – HARMONOGRAM 2022

Kwiecień
13.04. – godz. 14.00 –  dyżur konsultacyjny (on-line)
20.04. – godz. 14.00 –  dyżur konsultacyjny (on-line)

Maj
11.05. – godz. 14.00 –  dyżur konsultacyjny (on-line)
25.05. – godz. 14.00 –  dyżur konsultacyjny (on-line)

Czerwiec
08.06. – godz. 14.00 –  dyżur konsultacyjny
15.06. – godz. 14.00 –  dyżur konsultacyjny
22.06. – godz. 14.00 –  dyżur konsultacyjny
29.06. –  godz. 14.00 –  dyżur specjalistyczny, dwa tematy: – finansowe – Katarzyna Kobosko: – organizacyjno – prawne – Katarzyna Łotowska

Lipiec
06.07. – godz. 14.00 –  dyżur konsultacyjny

Sierpień
10.08. – godz. 14.00 –  dyżur konsultacyjny
24.08. – godz. 14.00 –  dyżur konsultacyjny

Wrzesień
07.09. – godz. 14.00 – dyżur specjalistyczny – dostępność w zadaniach zlecanych (konsultacje indywidualne) – Rafał Średziński
07.09. – godz. 14.00 – dyżur konsultacyjny
14.09. –  godz. 14.00.- dyżur konsultacyjny
21.09. –  godz. 14.00 – szkolenie:  Minimalne wymogi związane z ustawą o dostępności w    organizacji pozarządowej – Rafał Średziński
28.09. –  godz. 14.00 – dyżur konsultacyjny
 
Październik
05.10. – godz. 14.00 – dyżur konsultacyjny
12.10. – godz. 14.00 – dyżur specjalistyczny – sprawy finansowo księgowe Katarzyna Kobosko OWOP.
Szkolenie: Program Erasmus plus w edukacji osób dorosłych – aplikowanie, wnioski, raportowanie mobilności
19.10. – godz. 14.00 – dyżur konsultacyjny
26.10. – godz. 14.00 – dyżur konsultacyjny
 
Listopad
09.11. – godz.14.00 – dyżur konsultacyjny
16.11. – godz. 14.00 – dyżur specjalistyczny – zagadnienia prawno-organizacyjne – Katarzyna Łotowska OWOP
Szkolenie: godz. 14.00 – Finanse w organizacji pozarządowej – Katarzyna Kobosko OWOP
23.11. –   godz. 14.00 – dyżur konsultacyjny
30.11. –  godz.14.00 – dyżur konsultacyjny
 
Grudzień
07.12. – godz. 14.00 – dyżur konsultacyjny

Fundacja Czas lokalny w Łomży
Maria Krupa
e-mail: kontakt@cop.lomza.pl
tel. 608 050 154

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku
Katarzyna Łotowska
e-mail: coplomza@owop.org.pl
tel.: 508 223 448