Rok 2020 jest bardzo trudny z uwagi na pandemię i obostrzenia z nim związane. Z uwagi na powyższe restrykcje „Centrum Wolontariatu” w Łomży, przeprowadziło i wręczyło wolontariuszom wyróżnienia i nagrody za pośrednictwem komunikatora „skype”. Podczas uroczystości online 14 grudnia 2020 r. przyznano trzy równorzędne wyróżnienia za całoroczne zaangażowanie w niesieniu bezinteresownej pomocy. Nagrodzeni wolontariusze to: Kacper Nizik, Urszula Derejko, Joanna Rostkowska. Wyróżnieni otrzymali w ramach podziekowana dyplomy i symboliczne  upominki.

Wszystkim wolontariuszom serdecznie dziękujemy za wyrobienie 150% normy w niesieniu dobra :) Dziękujemy
Centrum Wolontariatu