Indywidualne konsultacje w ramach dyżurów wakacyjnych Centrum Wolontariatu zaplanowało w środy co 2 tygodnie, tj.: 24 lipca, 7 sierpnia i 21 sierpnia w godzinach 15.00- 17.00 w „Domku Pastora” przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
Cele spotkań:
-zapoznanie z tematyką wolontariatu,
– zapoznanie ze specyfiką i celami pracy wolontariusza,
– zrozumienie potrzeb wolontariusza
– wstępne rozmowy kwalifikacyjne.

Do Centrum Wolontariatu mogą też zgłaszać się podmioty, które potrzebują wsparcia wolontariuszy w swoich działaniach. Moderatorki  zapiszą potrzeby i poszukają wolontariuszy chętnych do społecznej pracy. Po wakacjach ma ruszyć strona internetowa, która będzie pełniła rolę pośrednictwa wolontariatu.

Wolontariat jest szansą dla każdego niezależnie od płci, rasy, narodowości, wyznania, przekonań politycznych, wieku czy stanu zdrowia. Każdy ma prawo być wolontariuszem. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach , wywarcia wpływu na zmiany społeczne i szansę zaangażowania się. Serdecznie zapraszamy do współpracy! – zachęcają moderatorki Centrum Wolontariatu.

Kontakt: centrum.wolontariat@interia.pl