Program kawiarenki:
1. Współpraca lokalna – potrzeby i oczekiwania organizacji pozarządowych – analiza w oparciu o wnioski ze spotkania w 2021 roku.
2. Współpraca z samorządem – rekomendacje Urzędu Miejskiego i Rady Działalności Pożytku Publicznego.
3. Współpraca zagraniczna   – doświadczenia i możliwości.
4. Współpraca regionalna – wybory do Podlaskiej Sieci Pozarządowej. Przedstawiciele organizacji uczestniczących w spotkaniu proszeni są o przyniesienie ze sobą formularzy upoważnień do głosowania na przedstawicieli, którzy będą reprezentować łomżyńskie środowisko pozarządowe w wojewódzkiej sieci przez kolejną kadencję (wzór pełnomocnictwa w załączeniu).

Spotkanie jest otwarte, zaproście także znajomych społeczników, wolontariuszy – zaprasza organizacje pozarządowe Maria Krupa, prezes Fundacji „Czas lokalny”. Fundacja, wspólnie z OWOP w Białymstoku, realizuje na zlecenie Miasta Łomża zadanie publiczne „Centrum Organizacji Pozarządowych”. W ramach projektu, od kwietnia 2022 r. przedstawiciele NGO mogą korzystać z porad ekspertów z zakresu zakładania i prowadzenia organizacji pozarządowej, jej finansów i księgowości, uczestniczyć w szkoleniach. Najbliższe, 30 listopada 2022 r. zaplanowano w godz. 14.00-17.00 w Domku Pastora w Łomży, będzie ono dotyczyło dokumentacji w NGO (poprowadzi Katarzyna Łotowska, OWOP Białystok). Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać do Marii Krupy, tel. 608 050 154, kontakt@cop.lomza.pl,  można też przyjść bezpośrednio na szkolenie.