17 lipca (środa) w godz. 10.00-12.00 w siedzibie fundacji LEONARDO w Łomży (ul. Woziwodzka 1) odbędzie się spotkanie, podczas którego łomżyńscy delegaci do PSOP zaprezentują zainteresowanym program pracy Podlaskiej Sieci Pozarządowej oraz koncepcję rozwoju współpracy organizacji pozarządowych z terenu Łomży. Delegaci zapraszają na to spotkanie wszystkie organizacje pozarządowe funkcjonujące w naszym mieście.
 Zachęcają też przedstawicieli organizacji pozarządowych z Łomży do udziału w szkoleniach: Szkoła Koordynatorów i Szkoła Liderów. Więcej informacji na ten temat pod adresem: www.owop.org.pl w zakładce  „Aktualności”.