Rozkład odjazdów z dworca autobusowego w Łomży

Informacja telefoniczna 692 190 937.

Dworzec pracuje w godzinach:
1.    Plac manewrowy i stanowiska dla autobusów dostępne są przez całą dobę.
2.    Dyżurny ruchu – Informacja dworcowa znajduje się w lokalu Al. Legionów 48L w ciągu pawilonów handlowych obok terenów dworca. Punkt pracuje w godzinach od 8:00 do 16:00.
3.    Informacja telefoniczna czynna w godzinach od 8:00 do 16:00  pod nr tel. 692 190 937.

Zasady ruchu pieszych na dworcu oraz zasady udostępniania dworca dla przewoźników zostały unormowane w Regulaminie Korzystania z Dworca, a także odpowiednimi Uchwałami Rady Miejskiej Łomży i Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łomży.

Akty prawna lokalnego dotyczące dworca:
Zarządzenie Nr 39/16 Prezydenta Miasta Łomży w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z dworca autobusowego w Łomży,
Uchwała Nr 227/XXI/20 Rady Miejskiej Łomży w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Łomża oraz określenia warunków i zasad korzystania z przystanków i dworców,
Uchwała Nr 290/XXVIII/20 Rady Miejskiej Łomży zmieniająca Uchwałę Nr 227/XXI/20,
Uchwała Nr 119/XVII/15 Rady Miejskiej Łomży w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie z dworca,
Uchwała Nr 139/XVIII/15 Rady Miejskiej Łomży zmieniająca Uchwałę Nr 119/XVII/15,