Częstochowska firma DOM-GAZ złożyła najtańszą ofertę w postępowaniu przetargowym i zrealizuje zadanie za kwotę 5 999 000,00 zł brutto z okresem gwarancji 60 miesięcy. Montaż pierwszych elementów konstrukcji na budowie ma nastąpić na przełomie czerwca i lipca tego roku, a całość  ma być gotowa przed końcem roku.

Przez lata budowa dworca nie była realizowana, a wniosków i petycji ze strony mieszkańców było wiele. – Budowa dworca autobusowego to trudna, ale konieczna inwestycja. Mieszkańcy Łomży zasługują na nowoczesny obiekt dostosowany do wymogów dwudziestego pierwszego wieku – zaznacza prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Włodarz dodaje, że miasto ubiega się o 70-procentowe dofinansowanie na budowę dworca w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku. Wniosek z programu „Zrównoważona mobilność miejska w Łomży” został już złożony, a ogłoszenie wyników nastąpi w lipcu.

Zastępca prezydenta Andrzej Garlicki podkreśla, że miastu udało się wyłonić wykonawcę mimo, że branża budowalna w ostatnim czasie wyhamowała i rynek nie jest łatwy. Nie ma wątpliwości, że że ten etap wykonania zadania przyczyni się do tego, by dworzec nabrał coraz bardziej realnych kształtów. – Ta realizacja zasadniczo przybliży nas do finału inwestycji – twierdzi. Zastępca prezydenta dodaje, że do wykonania pozostanie wówczas jedynie budynek poczekalni, na którą niebawem zostanie ogłoszony przetarg. – Jestem przekonany, że w tym roku oddamy do użytku łomżyński dworzec, z którego wszyscy będziemy dumni.

Realizacja budowy Miejskiego Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego została podzielona na kilka etapów. Dotychczas wykonano roboty rozbiórkowe budynków i  zadaszenie starego obiektu dworca oraz prawie w całości sieci ciepłownicze, deszczowe, elektryczne, teletechniczne i sanitarne. Zakończyły się prace związane z wykonywaniem fundamentów pod zadaszenie dworca oraz budynek. Obecnie trwają tam prace drogowe. Dodatkowo w ubiegłym roku wykonano parking przy ul. Dworcowej wraz z infrastrukturą techniczną – oświetleniem, monitoringiem, nagłośnieniem i kanalizacją deszczową.

W ramach całej inwestycji ma powstać węzeł komunikacji autobusowej z ośmioma stanowiskami przystankowymi, pięcioma stanowiskami obsługi pasażerów lokalnych przewożonych przez busy, a także budynek dworca oraz zadaszenie dworca o konstrukcji stalowej z pokryciem szklanym. Pierwotnie planowano wyłonić jednego wykonawcę na całość prac, jednak z uwagi na wysokość ofert w przetargach zdecydowano się zadanie podzielić na mniejsze elementy według klucza branżowego.

Szacuje się, że nie wliczając wykonanego dodatkowo parkingu wartość budowy Miejskiego Centrum Przesiadkowo – Komunikacyjnego wyniesie około 12 mln zł. Włączając parking koszty wyniosą prawie 13,5 mln zł. Będzie to kwota zbliżona do kosztorysu inwestorskiego, a niższa niż w oferowanym przetargu z ubiegłego roku.