Gości powitały organizatorki forum: Maria Krupa prezes Fundacji „Czas lokalny” w Łomży i Katarzyna Łotowska z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku, które poprosiły uczestników o przedstawienie siebie i reprezentowanej organizacji. Następnie uczestnicy poznali ofertę korzystania z pomieszczeń w Hali Kultury, którą zaprezentował kierownik Rafał Krasucki, a przewodniczący Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Robert Grzymała zachęcał organizacje pozarządowe do kontaktu i zwracania się do rady ze swoimi  problemami.

Forum było okazją do wymiany poglądów, pomysłów i doświadczeń w zakresie działalności organizacji pozarządowych. Uczestnicy wskazywali na problemy dotyczące komunikacji, także tej między organizacjami. Iwona Gryczewska (ŁRDPP) zaproponowała stworzenie bazy aktywnych organizacji, Grażyna Czajkowska (Stowarzyszenie „Impuls”) mówiła o publikacji większej liczby wiadomości w zakładce „Organizacje pozarządowe” na stronie internetowej miasta i o upowszechnianiu sprawozdania z Rocznego Programu Współpracy z NGO. Uczestnicy forum przedstawiali pomysły dotyczące promocji działań organizacji pozarządowych. – Zależy nam, by informacje o naszych działaniach pojawiały się w Internecie przed rozpoczęciem wydarzeń, a nie tylko po ich zakończeniu – mówili. Katarzyna Łotowska (OWOP) zachęcała do aplikowania o fundusze zewnętrzne, przedstawiła aktualne i planowane konkursy ofert dla organizacji pozarządowych. Zapewniła o wsparciu Centrum Organizacji Pozarządowych przy pisaniu i rozliczaniu projektów.

Forum Organizacji Pozarządowych zostało zorganizowane w ramach zadania pn. Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży, które działa na rzecz NGO w ramach projektu dofinansowanego z dotacji z budżetu Miasta Łomża.

Kontakt do COP:
kontakt@cop.lomza.pl

Maria Krupa
tel.: 608 050 154
http://cop.lomza.pl/

Kontakt do Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego: rada.pozytku@um.lomza.pl