8 listopada 2017 – godz. 16-18 – dyżur kontaktowy
15 listopada 2017 – godz. 15 – doradztwo prawno-formalne aspekty pracy w NGO
15 listopada 2017 – godz. 16-18 – dyżur kontaktowy
22 listopada 2017 – godz. 15  – Szkolenie – planowanie i pisanie projektów
29 listopada 2017 – godz. 16-18 – dyżur kontaktowy
6 grudnia 2017 – godz.15 – Szkolenie – zasady pracy w NGO
6 grudnia 2017 – godz.16 -18 – dyżur kontaktowy
13 grudnia 2017 – godz.15 – doradztwo – sprawy różne
13 grudnia 2017 – godz. 16-18 – dyżur kontaktowy.