Szczegółowy opis projektu znajduje się na stronie internetowej Fundacji FOTON https://tiny.pl/w3glx

Zgłoszenia przyjmowane są:
– na adres e-mail: kontakt@fundacjafoton.pl (nazwa organizacji, imię i nazwisko przedstawiciela, numer telefonu)
– pod numerem telefonu 729119118
– poprzez formularz online https://tiny.pl/w3glx

Liczba miejsc ograniczona, o zapisie decyduje kolejność zgłoszeń.

Projekt realizowany jest ze środków budżetu miasta Łomża w ramach realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2023 roku.

Iwona Kulka
Członek zarządu
Fundacji FOTON