Po raz pierwszy w tym roku, podczas dnia plenerowego przeprowadzona zostanie loteria fantowa na rzecz ZSS nr 8 w Łomży.

Spotkanie odbędzie się w piątek 29 czerwca (środa) o godz. 17.00 w Domku Pastora, ul. Krzywe Koło 1 w Łomży.
W programie spotkania:
1. Ustalenie programu festiwalowego.
2. Zdecydowanie o miejscu i programie otwarcia festiwalu.
3. Omówienie sposobu promocji i reklamy festiwalu oraz formy dotarcia do jak największej liczby odbiorców.
4. Wstępny podział zakresu prac w ramach festiwalu.
5. Opracowanie sposobu realizacji loterii.
6. Ustalenie sposobu funkcjonowania Biura Festiwalowego.

Wszystkie osoby prywatne i instytucje, które chciałyby włączyć się w działnia festiwalowe, prosimy o przybycie lub zgłoszenie takiej chęci na adres e-mail: stowarzyszeniejaity@gmail.com