Najbardziej zaangażowane społecznie osoby zostaną nagrodzone w konkursie „Mój Pierwszy Dobry Uczynek 2022”. – Konkurs skierowany jest do indywidualnych osób oraz firm, które w efekcie naszej kampanii zaangażują się lokalnie w działania łomżyńskich NGO i PES, przyczyni się to do dalszej promocji wolontariatu w Łomży – wyjaśnia Tomasz Wysocki, prezes Fundacji Działań Lokalnych Logos.

Fundacja Logos czeka na zgłoszenia pod adresem email: biuro@fundacja-logos.net

Zadanie publiczne „Mój pierwszy dobry uczynek” dofinansowane jest ze środków budżetu Miasta Łomża.