Zaproszenie skierowane jest do fundacji, stowarzyszeń  a także grup nieformalnych i osób zainteresowanych działalnością społeczną na konsultacje w zakresie:
1. Aspektów prawnych i zarządzania organizacją, w tym finanse, księgowość, dokumentacja.
2. Nawiązywania współpracy międzysektorowej.
3. Organizacji wydarzeń, eventów, imprez.
4. Wolontariatu.
5. Animacji i angażowania mieszkańców w działania na rzecz lokalnej społeczności.
6. Pozyskiwania środków na działalność organizacji.
Zapraszamy do kontaktów indywidualnych:
Obszar nr 1, 5: Fundacja Leonardo – Grażyna Czajkowska, gracz58@o2.pl;
Obszar nr 2,3,4,5: Fundacja Leonardo – Joanna Salwa-Anucińska, fundacjaleonardo@op.pl; tel. 695 695 333
Obszar nr 6: Fundacja Sztuk i Dialogu – Katarzyna Modzelewska, fundacjasztuk@gmail.com, tel. 660 786 777
Konsultacje i doradztwo jest świadczone nieodpłatnie.
Informacje o organizacjach i innych inicjatywach obywatelskich z województwa podlaskiego zamieszczane są na stronie www.wsparciengo.pl. W celu dodania informacji o działaniach Waszych organizacji zapraszamy do kontaktu z punktami wsparcia w poszczególnych powiatach sieci.

Przypomnijmy, do sieci organizacji wspierających w województwie należy również Fundacja „Czas lokalny”. W każdy czwartek od godz. 12.00 do 14.00 udziela bezpłatnych porad organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym. Dyżury doradcze odbywać się będą w barze slow food Bistro Basen przy ul. Wyszyńskiego 2, począwszy od czwartku 26 marca (Pływalnia nr 2, I piętro). Na organizacje pozarządowe czeka profesjonalna porada, jak również 10 proc. zniżki na zamówienia w barze.