Głosowanie na propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego 2024 odbędzie się od 19 września do 3 października 2023 r.:
– online https://konsultacje.miastolomza.pl/
– stacjonarnie:
CENTRUM:
– Punkt Obsługi Mieszkańców, Stary Rynek 14
– budynek administracyjno-biurowy przy ul. Nowej 2
– Klub Seniora MOPS przy ul. Nowogrodzkiej 7A
ŁOMŻYCA:
– Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 przy ul. Polnej 16
– Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych przy ul. Studenckiej 19
– Akademia Łomżyńska przy ul. Akademickiej 14
POŁUDNIE:
– Centrum Handlowe Galeria VENEDA przy ul. Zawadzkiej 38
– Galeria Łomża przy ul. Piłsudskiego 14A i B
– Park Wodny MOSIR przy ul. Wyszyńskiego 5

Głosować może każdy mieszkaniec Łomży, wybierając nie więcej niż pięć zadań z listy umieszczonej na karcie do głosowania (po jednym w każdej kategorii).
W przypadku, gdy głosującym jest mieszkaniec, który w dniu głosowania nie ukończył 16 lat, na karcie do głosowania podpisać się powinien rodzic/opiekun prawny.
Najczęstsze błędy: brak daty, brak czytelnego podpisu głosującego.

Karty do głosowania dostępne są w każdym punkcie do głosowania, a także w ratuszu i w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych przy ul. Farnej 1.
Wyniki poznamy 25 października 2023 r.