W związku z powyższym punkty do głosowania nie zostaną utworzone na terenie SP nr 5 oraz Pływalni Miejskiej przy ul. Wyszyńskiego.
 
Głosować można poprzez:
•    włożenie wypełnionej karty do głosowania (pobierz) do urny znajdującej się w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, ul. Stary Rynek 14, parter,
•    wypełnienie interaktywnej karty do głosowania (kliknij) na stronie internetowej Miasta Łomża

Głosować można jednorazowo, wybierając maksymalnie jedno zadania w każdej z czterech kategorii zadań: ogólnomiejskich, strefowych, osiedlowych i Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim. W razie wyboru większej liczby zadań lub w przypadku niewypełnienia pól obowiązkowych w karcie, czy też braku daty bądź czytelnego podpisu głos będzie nieważny.

Lista zadań dopuszczonaych do głosowania dostepna jest —>TUTAJ<—