Grażyna Czajkowska do tej pory pełniła funkcję sekretarza ŁRDPP. Jej miejsce, decyzją członków Rady, zajęła Danuta Gieraga.