25 kwietnia – 8 maja 2022 r. – kampania informacyjna,

9 – 30 maja 2022 r. – zgłaszanie zadań przez mieszkańców,

31 maja – 17 czerwca 2022 r. – weryfikacja formalna i merytoryczna zgłoszonych zadań,

20 czerwca – 4 lipca 2022 r. – publikacja list zadań dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania,

21 – 29 czerwca 2022 r. – przyjmowanie odwołań od autorów zadań niedopuszczonych do głosowania,

30 czerwca – 15 lipca 2022 r. – rozpatrywanie odwołań,

5 września 2022 r.- ogłoszenie ostatecznej listy zadań poddanych pod głosowanie,

5 – 19 września 2022 r. – działania informacyjne,

19 września – 3 października 2022 r. – głosowanie,

4 – 24 października 2022 r. – liczenie głosów,

25 października 2022 r. – ogłoszenie wyników.