Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży

Kalendarz wydarzeń w okresie kwiecień – sierpień 2024 roku:

Kwiecień

24.04. – godz. 14:00 – dyżur konsultacyjny – on-line

Maj

15.05. – godz. 14:00 – dyżur konsultacyjny – Domek Pastora (Łomża, ul. Krzywe Koło 1)

Czerwiec

 05.06.  – godz.14:00 – zajęcia warsztatowe – regranting – Katarzyna Łotowska OWOP –

                                      Domek Pastora (Łomża, ul. Krzywe Koło 1)

 05.06. –   godz.14:00 – dyżur specjalistyczny – doradztwo finansowo-księgowe Katarzyna        

                                      Kobosko – Domek Pastora (Łomża, ul. Krzywe Koło 1)

 19.06. –   godz. 14:00 – dyżur konsultacyjny – Domek Pastora (Łomża, ul. Krzywe Koło 1)

Lipiec

10.07. –  godz. 14:00 –  zajęcia warsztatowe – planowanie i pisanie projektów – OWOP –

                                       Domek Pastora (Łomża, ul. Krzywe Koło 1)

10.07. –   godz. 14:00 –   dyżur specjalistyczny – zagadnienia finansowe lub organizacyjno-

                                       prawne – Domek Pastora (Łomża, ul. Krzywe Koło 1)

17.07. –   godz. 14:00 –  dyżur konsultacyjny – Domek Pastora (Łomża, ul. Krzywe Koło 1)

Sierpień

07.08. –  godz.14.00 –  dyżur specjalistyczny – doradztwo  organizacyjno –prawne OWOP

                                  –  Domek Pastora (Łomża, ul. Krzywe Koło 1)                       

14.08. –  godz.14:00 –   dyżur konsultacyjny– Domek Pastora (Łomża, ul. Krzywe Koło 1)

Informacja- Centrum Organizacji Pozarządowych w Łomży informuje ponadto, że doradztwo zdalne – tefoniczne (608050154) lub emailowe (kontakt@cop.lomza.pl)  – zgodnie z Państwa potrzebami możliwe jest na bieżąco