Przed Radą w najbliższym czasie – bo już w marcu 2016 roku – kolejne wyzwanie w postaci wyborów nowych członków Rady. Trwają już prace nad ustaleniem regulaminu, który pozwoliłby na wyłonienie jak najlepszych kandydatów w przyszłości.
Eliza Szadkowska, Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, nie ma wątpliwości, że ostatnie kilka lat działalności organizacji pożytku publicznego w naszym województwie to czas dobrze przepracowany.
– Z pewnością podnieśliśmy rangę Rad Działalności Pożytku Publicznego i nie ma już – mam nadzieję – w środowisku rządowym i samorządowym pytań, co to jest ta Rada Działalności Pożytku Publicznego i jak powinna funkcjonować – mówiła Eliza Szadkowska. – Ale to co musimy poprawić – to sposób komunikacji między tymi dwoma sektorami, chodzi głównie o informowanie, co dzieje się w powiatach. Bardzo zależy nam, żeby mówić głośno, o tym jakie są dobre praktyki w waszych miejscowościach, bo często dowiadujemy się o tym przez przypadek. Będziemy też dążyć do tego, żeby przepływ informacji w urzędzie marszałkowskim był wyraźniejszy. Ma być nowa zakładka na stronie Wrota Podlasia dotycząca organizacji pozarządowych i zasad współpracy.
Ma być też sprawniej i szybciej, jeśli chodzi o ubieganie się o dotacje. Jak przypomniał wicemarszałek Maciej Żywno już od 2016 roku o środki na działania kulturalne, na sport, na zdrowie czy z zakresu polityki społecznej przez organizacje pozarządowe będzie można ubiegać się wyłącznie elektronicznie.
Eliza Szadkowska zaś zachęcała samorządy do współpracy i kooperacji z organizacjami samorządowymi. Jak podkreśliła – bazując na dotychczasowej współpracy samorządu województwa podlaskiego z Ośrodkiem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – to świetna szansa na realizację ciekawych projektów, ale też większe możliwości pozyskiwania funduszy na nie. Dzięki tej konkretnej współpracy udało się zrealizować wiele projektów partnerskich, jak te dotyczące standardów wdrażania praw pożytku, projekt Podlaskie Otwarte, czy też projekt Szkoła Koordynatorów Projektów Społecznych, który właśnie dobiega końca.
W czasie Forum uczestnicy zastanawiali się nad propozycją, by w przyszłym roku i w związku z wyborami do Podlaskiej Rady Pożytku Publicznego zorganizować cztery spotkania subregionalne (odpowiadające subregionom wymienionym w  Strategii Województwa Podlaskiego): w Białymstoku, Suwałkach, Łomży i Bielsku Podlaskim.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl