Rada II kadencji została powołana Zarządzeniem Prezydenta Nr 89/17 z dnia 16 marca 2017 r. w składzie:
1.    Ewa Małgorzata Chludzińska
2.    Grażyna Czajkowska
3.    Wiesław Domański
4.    Danuta Gieraga
5.    Irena Anna Gorzoch
6.    Maria Krupa
7.    Katarzyna Kuklińska
8.    Agnieszka Barbara Muzyk
9.    Stanisław Oszkinis
10.    Henryk Porwisiak
11.    Joanna Salwa – Anucińska
12.    Ewa Sznejder
Na pierwszym posiedzeniu członkowie Rady wybrali Przewodniczącą (Grażyna Czajkowska), Wiceprzewodniczącą (Irena Anna Gorzoch) i Sekretarza (Danuta Gieraga) oraz zaplanowali działania na 2017 rok.