•     osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego, Stary Rynek 14 lub w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia ul. Polna 16, poniedziałek – piątek w godz.: 7:30-15:30,
  •     za pośrednictwem poczty – Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego, ul. Polna 16, 18-400 Łomża.

Oświadczenia powinny być podpisane czytelnie przez przedsiębiorcę lub osobę posiadającą stosowne pełnomocnictwo (opłata za pełnomocnictwo – 17 zł).  Opłaty można dokonać przelewem na konto nr: 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009, lub w kasie Urzędu Miejskiego (od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30-15:30).