Z uwagi na zachowanie jawności posiedzeń Rady, osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w posiedzeniu, proszone są o kontakt z Przewodniczącym Rady Sebastianem Chrzanowskim – sebachrz@gmail.com.