Aby przedłużyć ważność ulgi na Łomżyńskiej Karcie Miejskiej należy udać się do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łomży.

Zgłaszając się do kasy MPK należy:
1) przedstawić PIT-37, PIT-36 lub PIT-40A za ubiegły rok, lub
2) złożyć pisemne oświadczenie wg wzoru określonego w Zarządzeniu Prezydenta nr 96/18 (załącznik)

Wyżej wskazane dokumenty w celu przedłużenia biletu należy złożyć do końca kwietnia w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Łomży ul. Spokojna 9 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00).

Przypominamy, że nowo rejestrowani Seniorzy, którzy chcą wyrobić sobie Łomżyńską Kartę Seniora wraz z bezpłatnym biletem powinni mieć przy sobie, zdjęcie, dowód osobisty oraz zeznanie podatkowe za poprzedni rok z łomżyńskim adresem zamieszkania (z ulgi bezpłatnych przejazdów MPK mogą korzystać osoby, których podatek dochodowy trafia do Łomży, a więc które w PIT mają wpisany adres zamieszkania na terenie Miasta Łomża). Seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia z dokumentami mogą zgłosić się do kasy MPK ul. Spokojna 9. Wówczas Łomżyńską Kartę Miejską wraz z Łomżyńską Kartą Seniora otrzymają od ręki. Karta wydawana jest bezpłatnie, na wniosek wypełniany na miejscu.