Definicja cyberbezpieczeństwa

„odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy”

(art. 2 pkt 4) Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Do najpopularniejszych zagrożeń w cyberprzestrzeni możemy zaliczyć:

• Ataki z użycie szkodliwego oprogramowania,
• Kradzieże tożsamości,
• Ataki mające na celu wyłudzenie lub zniszczenie danych,
• Blokada dostępu do usług,
• Niechciana poczta (SPAM),
• Socjotechnika,
• Phishing.

Pamiętaj, że żaden bank czy Urząd nie wysyła e-maili do swoich klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu w celu ich weryfikacji.

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartfona czy też portali internetowych.

Informacje i poradniki zamieszczone na stronach internetowych

 

Przydatne linki:

Zgłaszanie incydentów do CSIRT NASK: https://incydent.cert.pl

Zgłoszenie domeny internetowej służącej do wyłudzeń danych i środków finansowych: https://incydent.cert.pl/domena

Przekieruj SMS zawierający złośliwy link +48 799 448 084

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. +48 116 111

Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci tel. +48 800 100 100

Zespół ekspertów Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, działający jako punkt kontaktowy do zgłaszania nielegalnych treści w Internecie, szczególnie związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci – Dyżurnet.pl

 

W artykule wykorzystano obraz Pete Linforth z Pixabay