Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 trwają od 5 stycznia do 9 lutego br. Poniżej publikujemy informacje podsumowujące przebieg wydarzeń, które odbyły się w dniach 17-18 stycznia, tj.:

– debaty z udziałem Zastępcy Prezydenta Łomży połączonej z prezentacją projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034,

– spaceru badawczego po obszarze rewitalizacji szlakiem wybranych planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,

– warsztatów z mieszkańcami poprzedzonych prezentacją głównych treści projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034.