Szczególne podziękowania pragniemy złożyć dwóm osobom, dzięki którym cała projekcja mogła się odbyć, a są nimi:
p. major Krzysztof Milewski – który zezwolił na tę wizytę, p. Dariusz Śmiechowski – dzięki którego zaangażowaniu projekcja przebiegała w profesjonalnej i serdecznej atmosferze.
Dziękujemy i do zobaczenia wkrótce!

Zdjęcia: Zbigniew Brzeziński
Tekst: Katarzyna Kuklińska