– Celem Programu „Łomżyńska Karta Seniora” jest pobudzenie aktywności Seniorów poprzez zwiększenie dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych oraz innych dóbr i usług zapewniających poprawę warunków i komfortu życia – podkreśla Prezydent Mariusz Chrzanowski, wyrażając nadzieję, że po miejskich jednostkach do Programu przystąpią również prywatne firmy. – Wszelkie kwestie formalne w tej sprawie można załatwić w Centrum Współdziałania Społecznego Urzędu Miejskiego przy ul. Farnej 1 w Łomży – dodaje Prezydent.

Zgodnie z regulaminem programu „Łomżyńska Karta Seniora” partnerowi przysługuje prawo do posługiwania się hasłami: „Firma przyjazna Seniorom” oraz „Oficjalny partner Miasta Łomża w programie Łomżyńska Karta Seniora” w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych wraz z prawem do używania logotypu Programu. Miasto zobowiązuje się do zamieszczenia nazwy, logo i danych teleadresowych Partnera w Katalogu Karty Seniora i w wykazie „Firmy przyjazne Seniorom” oraz przekazania Partnerowi plakatu i naklejki w celu oznakowania miejsca wykonywania działalności jako punktu realizacji Programu. Wykaz „Firmy przyjazne Seniorom” zamieszczony będzie w eksponowanym miejscu na stronie internetowej Miasta, w holu na parterze Urzędu Miejskiego oraz w Centrum Współdziałania Społecznego. Ponadto wykaz eksponowany będzie na posiedzeniach Łomżyńskiej Społecznej Rady Seniorów oraz na organizowanych przez Radę imprezach i uroczystościach.

Sama Karta Seniora wydawana jest Seniorowi na podstawie wniosku, dostępnego —>TUTAJ<—. Składanie wniosków i odbiór Kart odbywa się w Centrum Współdziałania Społecznego, ul. Farna 1.

Wykaz aktualnych zniżek oferowanych przez miejskie jednostki:

Teatr Lalki i Aktora  
1. Bilety na wszystkie spektakle repertuarowe Teatru Lalki
i Aktora w Łomży oraz spektakle w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Walizka z rabatem 4 zł od ceny regularnej dla posiadaczy Karty Seniora.
2. Organizacja cyklicznego wydarzenia specjalnego z okazji Dnia Babci i Dziadka pn. „Kocham Babcię, kocham Dziadka”. W programie wieczoru znajdzie się spektakl Teatru Lalki i Aktora w Łomży, sesja zdjęciowa oraz warsztaty plastyczne i słodki poczęstunek. Z okazji święta bilety wstępu dla dziadków gratis, wejściówka dla wnuków w cenie 10 zł.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
1. Zajęcia organizowane dla seniorów w Parku Wodnym (ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 15), Pływalni (ul. Niemcewicza17a), Terenach sportowo-rekreacyjnych nad Narwią „Port rzeczny” – z Kartą Seniora gratis
2. Zniżka 25% na wejścia w godz. 8.00-15.00 na obiekty sportowe

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego
1. Cena biletu z Kartą Seniora – 13 zł (dotyczy koncertów o standardowej cenie).

Muzeum Północno – Mazowieckie

Łomża, ul. Dworna 22c, tel. 86 216 28 16

– wstęp na wystawy czasowe – bilet 2 zł

– wstęp na wystawę stałą – bilet 2 zł

– Galeria Sztuki Współczesnej – bilet 2 zł

Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych
1. Wysokość ulg od biletów na koncerty, spektakle, pokazy i inne wydarzenia biletowane wynosi od 10% do 30% ceny biletu brutto.
2. Wysokość ulg (dopłat MDK – DŚT) od odpłatności za warsztaty wyjazdowe (z noclegami i wyżywieniem) organizowane przez MDK – DŚT wynosi maksymalnie 20% odpłatności na jednego posiadacza Łomżyńskiej Karty Seniora.
3. Ulga w wysokości 1/3 opłaty podstawowej za uczestnictwo w zajęciach.

GALERIA ŁAWECZKA 1

Łomża, ul. Stary Rynek 1             

– 5 % rabatu na cały asortyment