Przedstawicielki podmiotów prowadzących COP przedstawiły tegoroczną ofertę Centrum. Zadanie polega na prowadzeniu działań wspierających i aktywizujących organizacje pozarządowe w Łomży. Odbędą się szkolenia dla pracowników, członków i wolontariuszy organizacji działających w Łomży, indywidualne oraz grupowe doradztwo w zakresie zakładania, prowadzenia i doskonalenia działań prowadzonych przez organizacje, konsultacje projektowe dla przedstawicieli organizacji, prowadzenie strony internetowej COP oraz działania integrujące i promujące III sektor w Łomży. – W ramach działalności COP zorganizowana zostanie kawiarenka obywatelska, która tym razem będzie miała też charakter integrujący środowisko organizacji pozarządowych w Łomży, planujemy ją po wakacjach – mówiła na spotkaniu Maria Krupa. Dyżury i szkolenia w ramach COP prowadzone będą w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej Domek Pastora, ul. Krzywe Koło 1.

Po otwarciu działalności Centrum odbył się pierwszy dyżur doradczy ze specjalistami OWOP. Z zakresu księgowości organizacjom doradzała Katarzyna Kobosko, natomiast z zakresu formalno-prawnego Katarzyna Łotowska.

Projekt realizowany będzie do 20 grudnia 2019 r. przy współfinansowaniu środków z budżetu Miasta Łomża.