Tematyka  spotkania:
1. Globalizacja a współczesny biznes – moderator prof. dr hab. Henryk Wnorowski, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku,
2. Etyka w biznesie – teoria a praktyka – moderator dr Antoni Chojnowski, PPB „PREFBET” Spółka z o.o. w  Śniadowie,
3. Strefa Narwi – zarys koncepcji funkcjonowania – moderator dr Jarosław Poteraj,
    Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Zarząd ŁTN im. Wagów

*Spotkanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego