W załącznikach publikujemy:
1) Zarządzenie Prezydenta Miasta ws. ogłoszenia konsultacji społecznych
2) Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 rok

Przypomnijmy, projekt Programu współtworzyły organizacje pozarządowe. Proces konsultacji trwał od maja 2015 roku. Spotkania, na których powstawał dokument, moderowała białostocka Fundacja SocLab. Eefektem prac grupy roboczej jest projekt Programu, który poddajemy teraz konsultacjom społecznym. Jest jeszcze czas na dokonanie zmian w projekcie, którego ostateczną wersję przedłożymy radnym Rady Miejskiej Łomży na listopadowej sesji.