Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujących formach:

  1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się 30.05.2017r. o godz. 16:00 w Restauracji na Farnej w Łomży, ul. Farna 9, 18-400 Łomża;
  2. Badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem: 
  • formularza do zgłaszania uwag oraz
  • Karty Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych do zgłaszania nowych przedsięwzięć.

Wzór formularza oraz karty zostanie udostępniony w czasie konsultacji w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego, Plac Stary Rynek 14 (parter przy głównym wejściu do Urzędu Miejskiego) – wypełniony formularz i/lub kartę należy wrzucić do urny ustawionej przy Punkcie Obsługi Mieszkańców;

      3. Mobilnego dyżuru konsultacyjnego, które odbędzie się 03.06.2017r. o godz. 11:00-16:00, bulwary nad Narwią w Łomży.

Formularz do zgłaszania uwag oraz Kartę Przedsięwzięć Rewitalizacyjnych w wersji do druku (pdf) można pobrać: http://www.lomza.pl/bip/prawo.php?wiad=6132