Konsultacje społeczne trwają od 5 stycznia do 9 lutego 2024 r. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach konsultacyjnych:
·  debata z udziałem Zastępcy Prezydenta Łomży połączona z prezentacją projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 – 17 stycznia 2024 r. w godz. 16.30-18.00, w Hali Kultury, Stary Rynek 6 w Łomży
·  spacer badawczy po obszarze rewitalizacji szlakiem wybranych planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych –     18 stycznia 2024 r. w godz. 16.30-18.00 – rozpoczęcie przy fontannie na Starym Rynku
·  warsztaty z mieszkańcami (praca warsztatowa poprzedzona prezentacją głównych treści projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034) – 18 stycznia 2024 r. w godz. 18.00-19.30 (po spacerze badawczym) w Hali Kultury, Stary Rynek 6 w Łomży

Zachęcamy również do zgłaszania uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża na lata 2024-2034 poprzez wypełnienie formularza dostępnego w wersji elektronicznej na dole artykułu oraz w wersji papierowej w Wydziale Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łomży (ul. Farna 1, 18-400 Łomża, pokój 5).

Wypełniony formularz należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres rewitalizacja@um.lomza.pl,  drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, z dopiskiem „Rewitalizacja” lub osobiście do Punktu Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14; od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.