W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział:
– mieszkańcy Miasta Łomża,
– gminy sąsiednie  i ich związki,
– lokalni partnerzy społeczni i gospodarczy,
– Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Białymstoku.

Harmonogram procesu konsultacji:

  • Akcja informacyjna: 8 luty 2022 r.- 21 luty 2022 r.
  • Konsultacje społeczne: 22 luty 2022 r. – 29 marzec 2022 r.:
    • – pisemne zgłaszanie uwag do projektu Strategii,
    • – ustne zgłaszanie uwag do projektu Strategii podczas spotkań on-line w terminach: 25.02.2022 r., 01.03.2022 r., 16.03.2022 r., 23.03.2022 r. w godz. 16.30-18.30,
    • – ustne zgłaszanie uwag do projektu Strategii podczas dyżurów telefonicznych pod nr tel. 697 108 880 w dniach: 25.02.2022 r., 01.03.2022 r., 16.03.2022 r., 23.03.2022 r. w godz. 13.00-16.00.
  • Raport z konsultacji społecznych: do 4 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie o konsultacjach opublikowane zostało na stronie internetowej: www.lomza.pl (załącznik pod artykułem), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14.

Odpowiedzialnym za nadzór nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 jest Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży.

Zarządzenie Nr 29/22 z dnia 8 lutego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta Łomża do roku 2030 (kliknij).

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach.