Uwagi do projektu można zgłaszać wypełniając formularz (załącznik) i wysyłając go pocztą elektroniczną poczta@mopslomza.pl lub wrzucając do urny w  sekretariacie  MOPS Łomża ul. Dworna 23 b, II piętro.