Skład Konwentu:
• Mariusz Chrzanowski – Prezydent Miasta – Przewodniczący Konwentu
• Andrzej Zdzisław Garlicki – Zastępca Prezydenta – Zastępca Przewodniczącego
• Dr Agnieszka Barbara Muzyk – Zastępca Prezydenta
• Łukasz Kacprowski – Radny Rady Miejskiej
• Jan Olszewski – Radny Rady Miejskiej
• Anna Mierzejewska – Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
• Karolina Krzykowska – Naczelnik Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji
• Tomasz Walczuk – Naczelnik Wydziału Architektury
• Ewa Sznejder – Naczelnik Centrum Współdziałania Społecznego
• Małgorzata Puchała – Naczelnik Centrum Obsługi Przedsiębiorców
• Andrzej Piechociński – Naczelnik Wydziału Edukacji
• Adam Szymański – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji
• Dariusz Boryszewski – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
• Wojciech Kowalik – Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji
• Zbigniew Forenc – Wiceprezes Novum sp. z o.o.
• Dr Stanisław Kaczyński – EKSPERTT sp. z o.o.
• Andrzej Kiełczewski – Prezes Parku Przemysłowego Łomża sp. z o.o.
• Maciej Zajkowski – Prezes Łomżyńskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łomży
• Alicja Moroz-Rutkowska – Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego
• Dr Adam Miara – Doradca Prezydenta Miasta
• Dariusz Budrowski – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży

Zadania Konwentu:
– opiniowanie i rekomendowanie zgłaszanych zadań i aktualizacja listy zadań,
– coroczna ocena skuteczności systemu realizacji Programu,
– ocena i rekomendacje realizacji celów i zadań, w tym postępu w osiąganiu celów strategicznych,
– przyjmowanie rocznych raportów z realizacji Programu,
– ocena innych dokumentów strategicznych i realizacyjnych tworzonych w mieście pod kątem zgodności z Programem.