Lp.

Nazwa zadania

Lokalizacja zadania

Koszt

Opis zadania

Autor zadania

ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE

1.

Bezpieczna ścieżka w rejonie ul. Sikorskiego i Katyńskiej – budowa oświetlenia drogi

chodnik łączący ul. Sikorskiego z ul. Katyńską wzdłuż ogrodzenia Centrum handlowego Veneda

100 000 zł

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia przy chodniku łączącego ul. Sikorskiego z ul. Katyńską wzdłuż ogrodzenia Venedy. Chodnik jest często uczęszczanym szlakiem komunikacji pieszej, łączy dwie części miasta – część, w której znajdują się szkoły średnie (od ul. Sikorskiego do St. Rynku) i część rekreacyjno – sportową (Orlik). Orlik jest oświetlony i czynny do późnych godzin, a chodnik do niej doprowadzający nie nieoświetlony, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób przemieszczających się. Przedmiotem zadania jest oświetlenie drogi pieszej. Zadanie jest zgodne z Programem Rozwoju Miasta  Łomża 2020 Plus – Cel Horyzontalny II: Infrastruktura jako baza rozwoju społeczno-gospodarczego.

Romuald Paniczko

 

2.

Modernizacja parku z terenem przyległym – etap I

Park Ludowy przy Al. Legionów

500 000 zł

Wykonanie nawierzchni dla pieszych z kostki brukowej betonowej, doposażenie nowych i wymiana starych ławek wraz z pracami towarzyszącymi. Zamontowanie toalety użytku publicznego. Obecny stan nawierzchni w parku wykonany jest z utwardzonego podłoża piaskowo-żwirowego. Spacery i rekreacja z małymi dziećmi w wózkach jest bardzo niekomfortowa i trudna, zwłaszcza po wystąpieniu opadów deszczowych. Modernizacja parku zwiększy aktywność fizyczną i rekreacyjną naszych mieszkańców oraz odwiedzających Łomże gości – turystów.

Piotr Lipiński

 

3.

Psi plac zabaw

ul. Sikorskiego, obok mostu Hubala (działka miejska nr 11669/11)

150 000 zł

W Łomży zarejestrowanych w Urzędzie Miasta jest ponad 1000 psów. Większość z nich potrzebuje ruchu, zadań do realizacji oraz miejsca, gdzie bezpiecznie mogłyby się wybiegać, nie stwarzając zagrożenia dla przechodniów, rowerzystów. Prawo nie zezwala na puszczanie psa luzem, bez smyczy i kagańca. Stworzenie miejsca, gdzie byłoby to możliwe, wpłynęłoby bardzo pozytywnie na wielu mieszkańców, miałoby korzystny wpływ na integrację mieszkańców Łomży, byłoby bezpiecznym miejscem, gdzie spotykaliby się ludzie dzielący wspólną pasję. Na chwilę obecną nie istnieje w regionie takie miejsce, natomiast w Polsce cieszą się coraz większą popularnością. Wskazane miejsce jest nieużytkowaną działką miejską, na której w tej chwili rosną chwasty. Zagospodarowanie nieużytku będzie kolejnym atutem inwestycji.

Joanna Kościuk

 

4.

Troska o dziedzictwo kultury i nauki społecznej patrona ulicy ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w roku jego beatyfikacji 2021

chodniki z dwóch stron ul. Wyszyńskiego

500 000 zł

 

Zadanie obejmuje wykonanie tablic chodnikowych z napisami dotyczącymi dziedzictwa i nauki społecznej patrona ulicy k. Kard. Stefana Wyszyńskiego w roku Jego beatyfikacji 2021. Planowane jest wykonanie 20 tablic z granitu strzegomskiego o wymiarach ok. 70×50 cm. Potrzeba wykonania zadania wynika z wykonanego już dzieła, które zostało dopełnione w związku ze stuleciem urodzin Jana Pawła II, byłoby ono pomostem pomiędzy już istniejącymi tablicami z nauczania św. JP II w parku Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży a projektowanymi tablicami ks. Kard. Wyszyńskiego. Taki szlak edukacyjny byłby szlakiem historyczno-kulturowym podkreślającym naszą tożsamość zakorzenioną w dziedzictwie i nauczaniu zarówno JP II jak i ks. Kard. Wyszyńskiego.

Urszula Przesław

 

 5.

Zadaszenie nad boiskiem wielofunkcyjnym na Orliku

ul. Katyńska 3

500 000 zł

Wykonanie zadaszenia nad istniejącym boiskiem. Zadaszenie poprawi komfort zajęć prowadzonych na boisku oraz pozwoli na korzystanie z niego przez cały rok, niezależnie od pogody. W sezonie zimowym zadaszenie ułatwiłoby organizację pracy lodowiska i skutecznie zmniejszyło koszty jego eksploatacji. Zadaszenie umożliwiłoby również przedłużenie sezonu letniego, gdyż ogólnej dostępności do kortu/boisk do koszykówki/siatkówki itp. przy załamaniu pogody nie oferuje obecnie żaden tego typu obiekt. 

Anna Męczkowska

 

ZADANIA STREFOWE

1.

Aleja dydaktyczna „Osobliwości fauny i flory Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi” im. Jakuba Wagi

ścieżka piesza w Parku Jakuba Wagi

40×5000

= 200 000 zł

Zadanie polega na umieszczeniu wzdłuż chodnika figurek odlanych z brązu na granitowych cokołach i tabliczką informacyjną Przedstawiciel fauny i flory, które żyją na terenie ŁPKDN. Na terenie parku występuje bogactwo gatunków, tj.: 189 gat. ptaków, 736 gat. roślin, 46 gat. ssaków, 13 gat. płazów, 4 gat. gadów, 34 gat. bezkręgowców oraz 34 gat. ryb. Można spośród nich wybrać 40 najpiękniejszych, najbarwniejszych osobliwości fauny i flory. Granitowe cokoły wysokości 70-80 cm z figurkami można byłoby ustawić co 4-5 metrów. Na każdej tablicy umieszczona zostałaby krótka informacja o danym gatunku, mała mapka Europy z zaznaczonym zasięgiem, gdzie jeszcze dany gatunek występuje oprócz Łomży. Przy odlewie figurki można umieścić odlew tropu, jaki zostawia zwierzę. W przypadku roślin można byłoby wykonać wizualizację ususzonej rośliny w szklanej kwadratowej gablocie w granitowym cokole. Aleja składająca się ze ścieżki dydaktycznej byłaby idealna dla mieszkańców Łomży, wycieczek szkolnych, turystów. 

Arkadiusz Zembrzuski

 

2.

Bezpieczeństwo ponad wszystko

ul. Dmowskiego 2A – 2B

250 000 zł

1.     Budowa oświetlenia osiedlowego.

2.     Przebudowa parkingu przy w/w blokach.

Ad.1. Brak oświetlenia (zwłaszcza przy bloku nr 2B nieoświetlonego z czterech stron) jest bardzo uciążliwy dla mieszkańców osiedla i dla osób przemieszczających się chodnikiem od bloku Dmowskiego nr 2A w kierunku Woj. Polskiego. Spacery lub wyjścia po zmierzchu (zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym) są niebezpieczne. Poruszając się w ciemności możemy ulec licznym wypadkom m.in. urazom kończyn. Należy podkreślić, że dodatkowo narażają korzystających z tego terenu na zaczepki przez osoby nadużywające alkohol. Również w okresach letnich w godzinach nocnych dochodzi do zakłócania ciszy nocnej poprzez imprezy alkoholowe organizowane przez lokalną młodzież na powietrzu. Wielokrotnie wzywanie patrole policji również nie przynoszą efektów w postaci poprawy bezpieczeństwa. Realizacja zadania instalacji oświetlenia przede wszystkim zapewni bezpieczeństwo i spokój mieszkańcom osiedla, a także osobom poruszającym się po nim w godzinach wieczornych i nocnych.

Ad.2. Istniejący parking jest w bardzo złym stanie, liczne ubytki, popękane płyty oraz nierówności powodują, że poruszanie się po nim jest uciążliwe dla kierowców. Ze względu na małą ilość miejsc parkingowych często dochodzi do kolizji samochodowych co powoduje sprawy sporne pomiędzy kierowcami.

Realizacja zadania poprawi komfort życia mieszkańców w/w bloków oraz udrożni wyjazd drogi ewakuacyjnej WOPiTU, który mieści się na tyłach parkingu.

Anna Wachowska

 

3.

Bezpieczna Kraska

 

ul. Kraska

200 000 zł

Inwestycja polega na ułożeniu nowego chodnika na ul. Kraska od nr 73 w stronę ul. Poznańskiej. Celem realizacji przedstawionego przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poruszających się ul. Kraska. Inwestycja wyczekiwana jest przez mieszkańców posesji od wielu lat. Ul. Kraska jest równoległa do Al. Legionów, co skutkuje wzmożonym ruchem samochodów.

Wojciech Klimaszewski

 

4.

Dokończenie utwardzania kostką brukową drogi łączącej ulicę Chabrową z ulicą Makową oraz wykonanie jej oświetlenia

Droga łącząca ulicę Chabrową z ulicą Makową (działka nr 23723)

250 000 zł

Przedmiotowa droga w części (dojazd od ul. Makowej do zaplecza sklepu Biedronka) jest już wykonana z kostki brukowej, pozostała część jest gruntowa. Droga na części gruntowej jest wyboista. Latem za każdym przejazdem samochodu unosi się kurz, które osiada na położonych w pobliżu posesjach (szybach, parapetach, tarasach, elewacjach budynków, podwórkach, ławeczkach, zaparkowanych samochodach itd.). Droga do momentu, gdy nie jeździły nią samochody, nie była uciążliwa, jednak z każdym rokiem przybywa na niej pojazdów i staje się to dużym problemem dla mieszkańców. W okresie deszczowym z kolei błoto z drogi jest wywożone na przebiegające asfaltowe ulice, a z nich na nasze podwórka. Gdy droga zostanie dokończona kostką brukową bądź asfaltem oraz wykonanie na niej oświetlenie, poprawi to komfort mieszkania na posesjach, które położone są w pobliżu drogi. Każda poprawiona ulica, zrobiony chodnik, oświetlona droga wpływa na rozwój Miasta Łomży. Lepsza infrastruktura, lepsze warunki życia dla mieszkańców.

Małgorzata Gronostajska

 

5.

Dżungla – plac zabaw

ul. Kierzkowa 7

120 000 zł

 

Projekt zakłada zakup nowego, wielofunkcyjnego tematycznego placu zabaw przeznaczonego dla dzieci oraz wykonanie ogrodzenia. Plac zabaw wykonany z elementów drewnianych, plastikowych i metalowych będzie posiadał certyfikat bezpieczeństwa. Sprzęt zostanie zamontowany na wydzielonym terenie. Zadanie zakłada również położenie nawierzchni z maty przerostowej. Z placu zabaw będą korzystać uczniowie z oddziałów przedszkolnych, dzieci przebywające w szkolnej świetlicy oraz dzieci mieszkańców osiedla. Teren inwestycji jest ogólnodostępny.

Robert Grzymała

 

6.

Górka na Paciejewie

ul. Kierzkowa na odcinku od nr 61 do 79

230 000 zł

Budowa ulicy Kierzkowej na odcinku od nr 61 do 79. Wykonanie nawierzchni, chodnika i uzbrojenia. Obecną nawierzchnię stanowią betonowe płyty. W niektórych miejscach wystają elementy drutów, wystają studzienki kanalizacyjne. Wiele nierówności zagrażające bezpieczeństwu ruchu pieszych jak i pojazdów. Podczas kompleksowego remontu ul. Kierzkowej w 2008 r. odcinek ten nie został ujęty w planie remontu. Realizacja zadania wpłynęłaby na wizerunek okolicy, w której obrębie powstają nowe osiedla. Równocześnie ułatwiłoby to życie mieszkańcom, którzy zamieszkują ten odcinek ulicy Kierzkowej od lat 60 i zabiegają o jego modernizację od roku 2008.

Karol Sztejno

 

7.

Instalacja kamer monitoringu wizyjnego

ul. 3 Maja

60 000 zł

Instalacja kamer monitoringu wizyjnego w miejscach: teren obok Miejskiej Biblioteki Publicznej o/dzieci oraz okolica łącznika z Al. Legionów – 2 kamery, skrzyżowanie z ul. Polową – 2 kamery, obok poczty od strony ul. 3 maja –
1 kamera, skrzyżowanie z ul. Wojska Polskiego – 2 kamery. W miejscach tych dochodzi do wielu niepożądanych zdarzeń, wielu sytuacji zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców, do aktów wandalizmu i przemocy, monitoring pozwoli wyeliminować te zjawiska.

Joanna Danikowska

 

8.

Komfortowo na spacer – rewitalizacja alejki

ul. Dmowskiego – ul. Marii Skłodowskiej-Curie

250 000 zł

Cel zadania: Wymiana nawierzchni alejki, przystosowanie jej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych oraz rodzin spacerujących z wózkami i rowerzystów.

Uzasadnienie: Chodnik przed szkołą jest stary, powstał w latach 60 ubiegłego wieku. Upływ czasu spowodował, że obecny stan nawierzchni jest bardzo zły: liczne ubytki, popękane i pokruszone płytki, nierówności powodują, że osoby starsze, niepełnosprawne, ale również matki spacerujące z wózkami, mają kłopoty z poruszaniem się po nim, często dochodzi do potknięć oraz upadków kończących się obrażeniami. Należy nadmienić, że chodnik ten jest ważnym skrótem komunikacyjnym dla pieszych miedzy innymi do przychodni na ul. Polowej. Dzięki realizacji zadania będzie można swobodnie i bezpiecznie poruszać się po alejce bez obawy o to, że się potkniemy czy przewrócimy. Kiedyś był to „teren zielony”, na którym stały ławki. Służyły one okolicznym mieszkańcom jako miejsce do wypoczynku, dlatego chcemy przywrócić dawną świetność temu miejscu.

Jarosław Kaja

 

9.

Kontynuacja budowy Mini bulwarów od kładki na Łomżyczce do ulicy Sosnowej

Działka miejska nr 30433, 34034/1, 31317 do nr 31318/1

250 000 zł

Dalsza rozbudowa terenów rekreacyjnych na Osiedlu „Maria” rozpoczęła się w 2016 roku i jej kontynuacja poprzez rozbudowę ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym o długości około 160 metrów wraz z oświetleniem, monitoringiem oraz ławkami, koszami na odpady i infrastrukturę rekreacyjną. 

Waldemar Cieślik

 

10.

Modernizacja sceny plenerowej w Parku Jakuba Wagi

Park Jakuba Wagi centrum okalających ul. Nowogrodzkiej, Ogrodowej, Wojska Polskiego, Glogera

250 000 zł

Park Jakuba Wagi to jeden ze znaczących dla miast zabytków z którego na co dzień korzysta wielu mieszkańców z całej Łomży. Park znajduje się w centrum miasta okalają go osiedla mieszkalne, domki jednorodzinne instytucje rządowe, szkoły i przedszkola. Służy mieszkańcom przez cały rok kalendarzowy, wiosną, latem jako ostoja relaksu i aktywnego odpoczynku na łonie natury zarówno dla seniorów jak i młodego pokolenia. Okres jesienno zimowy to czas na spacery. Obecnie istnieje w nim ponadczasowa scena, która jest jedynie symbolem odbywających się tam wcześniej imprez integrujących mieszkańców np. dni milicji, szeregu koncertów kapeli kurpiowskiej czy pikników sąsiedzkich. Scena ta była miejscem rozrywki i mile spędzonego czasu. Chcąc tchnąć w to miejsce nowego ducha czasu z poszanowaniem tradycji i zabytku przeprowadzono rozmowy wśród mieszkańców pobliskich osiedli za pośrednictwem reprezentantów Rad Osiedli z których jednoznacznie wynika, że w parku tym brakuje kiedyśnych atrakcji, a starzejące się społeczeństwo oraz współcześni juniorzy potrzebują kameralnych imprez integrujących w okresie wiosenno-letnim. Chcąc sprostać oczekiwaniom mieszkańców koniecznym jest: modernizacja sceny, z uwzględnieniem miejsc dla widowni oraz zadaszeniem i miejscem na oświetlenie. Scena miała by być wykorzystywana do organizacji kameralnych imprez integrujących okoliczne społeczeństwo. Powyższa inwestycja we wskazanym zakresie jest niezbędną do wykonania aby aby zaspokoić zgłaszane potrzeby i tchnąć w to miejsce nowego ducha czasu dzięki czemu Park ten w dalszym ciągu będzie chlubą naszego miasta promujący aktywny wypoczynek połączony z nauką i rozrywką. Jak również przyczyni się do zintegrowania wielopokoleniowego środowiska mieszkańców.

Beata Krzynówek

11.

Osiedlowy park rozrywki i wypoczynku

Ul. Bohdana Winiarskiego/ul. Harcerska

240 000 zł

Osiedle istniejące od ponad 40 lat, nie posiada miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu. Do tej pory placami zabaw dzieci były zabłocone lub zakurzone ulice, a teraz te nowo wybudowane. Nie jest to odpowiednie miejsce zabaw dla dzieci. Taki mini park będzie służył bezpieczeństwu i aktywnemu wykorzystaniu wolnego czasu, wypoczynkowi i integracji młodych i dorosłych. Zagospodarowanie działki wpłynie na atrakcyjność okolicy, a także poprawi się infrastruktura sportowa w obrębie SP 5. Chcielibyśmy aby na placu rozgrywki powstała mini siłownia zewnętrzna, ławki oraz stoliki do odpoczynku na świeżym powietrzu, mini skate park dla dzieci i młodzieży.

Jadwiga Żebrowska

 

12.

Przebudowa chodnika na ul. Malinowej

ul. Malinowa

40 000 zł

Inwestycja polega na ułożeniu nowego chodnika wzdłuż ul. Malinowej, na której chodnik jest stary i zniszczony. Jednocześnie inwestycja jest wyczekiwana przez mieszkańców ul. Malinowej i przyległych ulic.

Anna Baczewska

 

13.

Przebudowa nawierzchni drogi

Ul. Kierzkowa od nr posesji 54 do posesji nr 72

250 000 zł

Na odcinku ul. Kierzkowej od posesji nr 54 do posesji nr 72 znajduje się powierzchnia drogi z tylinki betonowej. Jest to nie niewyremontowany odcinek drogi. Od skrzyżowania ul. Sikorskiego do posesji nr 54 znajduje się nowa powierzchnia jezdni ułożona w ubiegłym roku z kostki brukowej. Od posesji nr 72 jadąc w kierunku ul. Zdrojowej jest nawierzchnia asfaltowa i nie wymaga wymiany. Odcinek drogi o którego remont wnioskujemy zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Tylinka betonowa znajdująca się na ulicy często odskakuje, podnosi się co doprowadzić może do uszkodzenia pojazdu. W przeszłości sytuacje takie miały już miejsce. Odcinek ul. Kierzkowej jest uczęszczany przez mieszkańców pobliskich zabudowań jak też przez kierowców pojazdów zmierzających w kierunku ul. Zdrojowej,Stara Łomża nad Rzeką . Częstotliwość przejeżdżających pojazdów należałoby zahamować na wyremontowanym odcinku drogi próg zwalniający oraz wprowadzić na ul. Kierzkowej od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do ul. Zdrojowej ograniczenie prędkości do 40km/h. Przedstawione założenia  są niezbędne mieszkańcom ul. Kierzkowej w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.

Sławomir Dmoch

 

  14.

Remont ciągu komunikacyjnego wraz z parkingami ul. Słowackiego

Fragment działki nr 10505/5 ul. Słowackiego (II fragment w stronę ul. Spółdzielczej)

250 000 zł

Aktualny stan jezdni ul. Słowackiego jest w bardzo fatalnym stanie. Od dłuższego czasu jako Przewodniczący Rady Osiedla Nr 11 otrzymuję liczne skargi na zły stan jezdni od mieszkańców naszego osiedla. Liczne ubytki nawierzchni utrudniają kierowcom poruszanie się w tym rejonie. Uporządkowanie tego terenu będzie również wpływało na poprawę wizerunku tej części naszego miasta. Zgłaszane zadanie jest kontynuacją realizacji zadania BO 2020 r.

Piotr Pawłowski

 

15.

Wymiana sztucznej nawierzchni boiska Orlik

ul. Katyńska 3

250 000 zł

Orlik przy ul. Katyńskiej, to jedno z pierwszych boisk ze sztuczną nawierzchnią powstałych w Łomży, zostało oddane do użytku w 2010 r. Z boiska codziennie korzystają szkoły, młodzież i dorośli w czasie wolnym. Od dziesięciu lat prowadzone są tutaj również rozgrywki Miejskiej Ligi Piłki Nożnej MOSIR Łomża, w których co roku bierze udział blisko 500 osób. Łomżyński Klub Sportowy organizuje tu zajęcia dla najmłodszych piłkarzy. W trosce o zdrowie korzystających z boiska, wymiana nawierzchni jest konieczna. Stan murawy użytkowanej przez 10 lat jest zły, dziury w podkładzie oraz niemal całkowicie wyrwana trawa. Dzięki wymianie, znacznie poprawią się warunki do trenowania.

Zbigniew Dziekoński

 

ZADANIA OSIEDLOWE

1.

„Biblioteka pomysłów”

 

ul. Ks. Anny 2, Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży

20 000 zł

Zakup podłogi interaktywnej pozwoli na kreatywne spędzenie wolnego czasu w placówce, która jest instytucją otwartą na inicjatywy wszystkich  mieszkańców Łomży, ich konkretne pomysły, zmiany oraz propozycje ulepszenia funkcjonowania biblioteki. Zakup podłogi przyczyni się do:

– zachęcenia dzieci do wartościowego spędzenia wolnego czasu podczas ferii zimowych i wakacji w bibliotece,

– wspierania edukacji przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym (m.in. z zakresu logopedii),

– wspierania rewalidacji/rehabilitacji osób starszych/seniorów,

-stworzenia warunków do bardziej urozmaiconej aktywności ruchowej dzieci,

– efektywniejszej współpracy z placówkami oświatowymi w Łomży (przedszkola, szkoły).

Żadna z funkcjonujących bibliotek publicznych w Łomży nie posiada takiego urządzenia multimedialnego. Chcemy stworzyć w Bibliotece miejsce na potrzeby społeczności lokalnej, miejsce przyjazne całej rodzinie: dzieciom, osobom dorosłym, seniorom i osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnością. Zakup sprzętu multimedialnego to moc atrakcji nie tylko dla dzieci, to także moc atrakcji dla starszych. Zakup mebli do urządzenia tzw. Kącika maluch pozwoli unowocześnić aranżację pomieszczeń bibliotecznych, zachęcić najmłodszych użytkowników do korzystania z naszych zbiorów w bardziej przyjaznej i atrakcyjniejszej przestrzeni.

Joanna Nowińska

2.

Budowa chodnika i wymiana trzech lamp na ul. Szkolnej „Bezpieczny chodnik”

ul. Szkolna między ul. Senatorską a ul. Dworną

40 000 zł

W chwili obecnej część chodnika jest w złym stanie technicznym, stwarza niebezpieczeństwo dla zdrowia przechodniów. Remont chodnika i wymiana trzech lamp oświetleniowych, poprawi bezpieczeństwo na ul. Szkolnej między ulicami Senatorska-Dworna oraz estetyka tej części miasta i wpisze się w rewitalizację starej części miasta Łomża.

Jerzy Romejko

 

3.

Impreza integracyjna „od Seniora do Juniora”

Park Miejski im. Jakuba Wagi – centrum okalających ul. Nowogrodzkiej, Ogrodowej, Wojska Polskiego, Glogera

 

30 000 zł

 

Celem imprezy jest zintegrowanie wielopokoleniowego środowiska mieszkańców. Impreza przewiduje: zabawy, gry dla uczestników w różnych kategoriach wiekowych, dmuchane zabawki dla dzieci, malowanie twarzy, występy artystyczne, grill, grochówka. Czas imprezy w okresie wiosenno-letnim. Wstępne porozumienie przewodniczących osiedli nr 4,8 i 15.

Agnieszka Cholewińska

 

4.

Impreza integracyjna dla mieszkańców Osiedla Nr 5 „Poznaj swojego sąsiada”

Ul. Rybaki, ul. Senatorska, ul. Zielona

 

20 000 zł

Impreza ma na celu integracje mieszkańców osiedla nr 5 w celu umożliwienia im wspólnego spędzenia czasu z rodziną oraz sąsiadami. Rozwój społeczności lokalnej, zwiększenie aktywności obywatelskiej mieszkańców Osiedla nr 5 niwie lokalnej oraz całego miasta Łomża.

Dariusz Domański

 

5.

Monitoring

ul. Os. Bohaterów Monte Cassino 1

50 000 zł

Miejsce newralgiczne dla mieszkańców. Otaczający teren bardzo upodobała sobie młodzież. Alkoholizm, narkomania, wandalizm, niszczenie mienia, zakłócanie ciszy nocnej itd. Wymagają bardzo częstej interwencji funkcjonariuszy policji. Zainstalowanie monitoringu (3,4 kamery) zwiększyłoby bezpieczeństwo na osiedlu, przez co poprawi się jego obecny wizerunek.

Hanna Lipińska

 

6.

Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Fabrycznej

U zbiegu ul. Fabrycznej i ul. Cegielnianej, nr działki 22429/78 (plac zabaw i kilka urządzeń siłowni plenerowej)

50 000 zł

Projekt przewiduje budowę i placu zabaw na świeżym powietrzu. Miejsce to pozwoli zagospodarować wolną przestrzeń miejską i przystosować ją do potrzeb mieszkańców osiedla i miasta. Siłownia i plac zabaw wyposażone w atrakcyjne i wielofunkcyjne urządzenia będzie miejscem spotkań, rekreacji i aktywnego spędzania czasu przez mieszkańców w różnym wieku. Będzie to pierwsze tego typu miejsce na terenie Osiedla nr 9. Proponuje się urządzenia podobne do obiektów siłowni i placu zabaw Otwartej Strefy Aktywności przy ul. Kazańskiej (bez stolików do gry w szachy) + 2 ławeczki + 1 stojak rowerowy + 1 kosz. Liczba urządzeń siłowni będzie zależna od kosztów placu zabaw dla dzieci. Proponowane tu urządzenia będą stanowiły możliwość urozmaicenia czasu rekreacji dla osób w każdym wieku masowo korzystających ze ścieżki rowerowej, uprawiających Nordic Walking lub spacerujących wzdłuż ul. Spokojnej, Fabrycznej czy Wł. Sikorskiego.

Irena Zwornicka

 

7.

Przyjazne miejsce rekreacji – rewitalizacja placu zabaw dla dzieci

teren rekreacyjny przy ul. Przytulnej

50 000 zł

Istniejące elementy placu zabaw dla dzieci są zużyte i wymagają wymiany, aby plac zabaw dla dzieci był bezpieczny i przyjazny rekreacji dziecięcej. W ramach rewitalizacji na placu zabaw powinny się pojawić: zestaw zabawowo-sprawnościowy i zjeżdżalnia, karuzela, linarium wspinaczkowe, huśtawka wieloosobowa wahadłowa dla dziecka małego oraz starszego.

Adam Baczewski

 

8.

Remont nawierzchni chodnika na ul. Bernatowicza 7 do 9

trakt pieszy na ul. Bernatowicza od nr 7 do 9

35 000 zł

Część chodnika znajdującego się pomiędzy blokiem nr 7 a kamienicą nr 9 jest znacznym elementem infrastruktury, z którego na co dzień korzysta wielu mieszkańców osiedla „Rembelin”, zwłaszcza ludzi starszych, mających problemy z poruszaniem się, a także uczniów i pracowników pobliskich szkół i bursy szkolnej. Wieloletnia eksploatacja, wpływ warunków atmosferycznych doprowadziło do poważnych uszkodzeń nawierzchni. Ta część chodnika jest jedynym traktem pieszym umożliwiającym przemieszczenie się w kierunku ul. Pięknej czy Grobli Jednaczewskiej osób niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich, po przeciwnej stronie  brak jest takiej komunikacji.

Irena Prusinowska

 

9.

Wymiana zniszczonej nawierzchni chodników przy Pływalni Miejskiej i Szkole Podstawowej Nr 10 przy ul. Niemcewicza 17

Pas drogowy przy Pływalni Miejskiej i Szkole Podstawowej Nr 10 a bud. Przykoszarowa 31, 35 i Niemcewicza 1, 5 (działka nr 12251/11, 12250/5)

100 000 zł

Nawierzchnia chodników na w/w odcinkach jest w bardzo złym stanie technicznym, widoczne są liczne zapadnięcia, nierówności, dziury i spękania.

Chodniki znajdują się bezpośrednio przy Pływalni Miejskiej i Szkole Podstawowej Nr 10, przez co stanowią bardzo ważny ciąg komunikacyjny dla uczniów, osób korzystających z pływalni oraz mieszkańców.

Ich stan techniczny wymaga pilnego remontu, dlatego też ich wymiana pozytywnie wpłynie na poprawę estetyki i bezpieczeństwa tego miejsca.

Stanisław Szostak

 

10.

Wyposażenie Osiedla Nr 8 w kosze uliczne i kosze na odchody zwierzęce

Ulice i trakty piesze obejmujące osiedle nr 8: Chabrowa, Kaktusowa, Kolejowa, Kwiatowa, Makowa, Różana, Sikorskiego – od ul. Wojska Polskiego do Al. Legionów, Wojska Polskiego – od ul. Dmowskiego do ul. Sikorskiego numery nieparzyste. Najlepiej ustawić kosze na skrzyżowaniu ulic w miejscach z łatwym dostępem do ich opróżniania.

30 000 zł

W środku naszego osiedla (nie licząc koszy przy sklepach) nie ma koszy ulicznych ani koszy na odchody zwierzęce. Kosze uliczne znajdują się tylko przy ul. Wojska Polskiego, Al. Legionów i ul. Sikorskiego przy przystankach autobusowych. Wzdłuż traktów pieszych i ulic wala się mnóstwo puszek i butelek, i odchodów zwierzęcych, ponieważ nie ma koszy. Wyposażenie osiedla w kosze chociaż w części ograniczyłoby zanieczyszczenie naszego miasta. Lepiej i przyjemniej żyje i mieszka się w czystym i zadbanym mieście. Czystość i porządek jest priorytetem w domu i w mieście.

Jeśli zostanie zaakceptowany nasz wniosek, przedstawimy szczegółową propozycję rozstawienia koszy, ponieważ mieszkańcy naszego osiedla najlepiej wiedzą, gdzie spacerują osoby z psami i gdzie gromadzi się najwięcej śmieci.

Lidia Openchowska

 

MŁODZIEŻOWY BUDŻET OBYWATELSKI

1.

16 godzinny maraton piłkarski

ul. Zjazd 18

10 000 zł

„Ze wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza” – prawda, którą powiedział Jan Paweł II idealnie odnosi się do tego, jak w dzisiejszych czasach młodzież podchodzi do tego sportu. W piłkę nożna grają skrzaty, żaki, młodziki aż po seniorów. 16  godzinny maraton piłkarski pomógłby w promocji tego sportu wśród wszystkich kategorii wiekowych oraz zachęcałby do aktywności fizycznej. Dodatkowym atutem byłby fakt, że przeprowadzenie turnieju dzieci i seniorów stworzyłoby idealne warunki integracji międzypokoleniowej. Impreza zostałaby podzielona na bloki tematyczne: turniej żaków, turniej dziewcząt, sport na wesoło, turniej dla seniora 35+, nocny Turniej o Puchar Prezydenta Miasta Łomża.

Zbigniew Dziekoński

 

2.

Linarium – plac zabaw dla młodzieży

ul. Kierzkowa 7

90 000 zł

Projekt zakłada zakup i montaż nowego, wielofunkcyjnego linowego placu zabaw przeznaczonego dla młodzieży. Zadanie obejmuje wykonanie przestrzennej konstrukcji wspinaczkowej z pięcioma przyłączami: zjeżdżalnią, hamakiem, ścianką wspinaczkową, liną i drabinką, zbudowanej w czterech punktach podparcia rozchodzących się do wewnątrz bryły (konstrukcja ma kształt diamentu). Urządzenie posiada regulację naciągu lin. Zadanie zakłada również ogrodzenie wydzielonego terenu oraz położenie nawierzchni z maty przerostowej. Z obiektu będą mogli korzystać uczniowie szkoły oraz pozostali mieszkańcy osiedla. Teren, na którym wykonana ma być inwestycja, jest ogólnodostępny.

Artur Nadolny